Case Studies

Potrzebujesz inspiracji zanim rozpoczniesz z nami współpracę? Zobacz, w jaki sposób nasi Partnerzy promują ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne. Na ich doświadczeniach pokazujemy cały wachlarz możliwości działań w naszym Programie Partnerskim.

Zostaw nam swój adres e-mail, wyślemy Ci na maila przykłady realizacji kampanii w formie Case Studies.

Chcę otrzymać (możesz zaznaczyć obie opcje):
Zapoznaj się z: Informacją o administratorze Twoich danych osobowych
  1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Rankomat Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, adres e-mail: obsługa@rankomat.pl (dalej: „Rankomat”).
  2. Dane będą przetwarzane w celu przesłania Ci publikacji Case Studies – Ubezpieczenia Komunikacyjne lub Case Studies – Ubezpieczenia Turystyczne. Podstawę przetwarzania danych w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – uzasadniony interes administratora. Tym uzasadnionym interesem administratora jest przekazanie osobom zainteresowanym dodatkowych informacji na temat Programu Partnerskiego Rankomat.
  3. W razie wyrażenia dobrowolnej zgody, Twoje dane w zakresie adresu e-mail mogą być przetwarzane przez Rankomat w celach marketingowych. Podstawę przetwarzania w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do przesłania publikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w celach marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, abyś mógł otrzymać publikację. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Ponadto, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody w celach marketingowych, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Aby to zrobić należy kliknąć w link, dotyczący rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, zamieszczany w każdej takiej wiadomości e-mail wysyłanej przez Rankomat lub przesłać do Rankomat e-mail z oświadczeniem o wycofaniu zgody na adres obsluga@rankomat.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  8. Co do zasady, Rankomat nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Dostęp do danych mogą mieć natomiast podmioty, z których usług Rankomat korzysta w związku z prowadzoną działalnością (np. firmy hostingowe). Rankomat zawarła z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych. Ponadto, Rankomat może udostępnić dane innym podmiotom na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Wszelkie tego typu przypadki są starannie analizowane przez Rankomat.
  9. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@rankomat.pl.

Program Partnerski rankomat.pl

partner@rankomat.pl

Właścicielem porównywarki rankomat.pl jest Rankomat sp. z o.o. sp. k.

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Dane rejestrowe:

Rankomat sp. z o.o. sp. k. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Numer KRS: 0000588980 NIP: 527-27-51-881