Polityka prywatności
§1 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, adres e-mail: obsługa@rankomat.pl (dalej: „Rankomat”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Rankomat w celu:
  a) realizacji umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej zawartej na podstawie Regulaminu Programu Partnerskiego Rankomat - np. dokonywania rozliczeń, wypłaty wynagrodzenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z ww. umową – podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”); podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla wykonania ww. umowy
  b) wykonania nałożonych na Rankomat obowiązków, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – np. wypełnienie obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do żądania danych osobowych), wypełnienie obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową - podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podanie danych osobowych w tym zakresie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;
  c) marketingowym w razie wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody – podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne.
 3. Rankomat wyznaczyła Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Partnera oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nimkontakt według następujących danych kontaktowych: Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.), ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, e-mail iod@rankomat.pl.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Rankomat na podstawie odpowiednich umów i tylko wyłącznie zgodnie z wytycznymi Rankomat, w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie systemów i infrastruktury, podmiotom powiązanym kapitałowo oraz upoważnionym organom państwowym lub innym podmiotom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody, Partnerowi dodatkowo przysługuje prawo do wycofania tej zgody w każdym czasie. W tym celu: (a) należy kliknąć w link, dotyczący rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, zamieszczany w każdej takiej wiadomości e-mail wysyłanej przez Rankomat albo (b) przesłać do Rankomat e-mail z oświadczeniem o wycofaniu zgody na adres obsluga@rankomat.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
§2 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody.
 2. W każdej chwili możliwe jest wycofanie wyrażonej wcześniej zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu: (a) należy kliknąć w link, dotyczący rezygnacji z otrzymywania wiadomości, zamieszczany w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Rankomat albo (b) przesłać do Rankomat e-mail z oświadczeniem o wycofaniu zgody na wysyłanie informacji handlowej na adres obsluga@rankomat.pl.
§3 Pliki „cookies”
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe dotyczące Partnera w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby właściciela Serwisu.
 3. Partner może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 4. Partnerowi przysługuje prawo do usunięcia plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Partner może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz. Kontrolowanie plików „cookies” możliwe jest w poszczególnych przeglądarkach internetowych, w ustawieniach prywatności. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików „cookies”, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, ale wyłączenie obsługi plików „cookies” wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa, czy określenia preferencji utrudni korzystanie ze stron internetowych Rankomat, a w niektórych przypadkach uniemożliwi korzystanie z określonych funkcjonalności (np. porównywarki ofert ubezpieczeniowych i finansowych).W celu zarządzania ustawieniami „cookies”, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Partner używa i postępować zgodnie z instrukcjami: